Tillväxt ingen garanti för minskad arbetslöshet

Trots att konjunkturen är på väg uppåt igen kan arbetslösheten stiga mer än de flesta tror.

Nationalekonomen Cecilia Hermansson på Föreningssparbanken varnar för att minskande sjukskrivningar kan driva upp arbetslösheten, särskilt bland de unga.


Flera ledande ekonomer som Ekonomiekot talat med säger att konjunkturen är på väg uppåt. Men även om fler jobb skapas kan alltså arbetslösheten stiga om satsningen på att minska antalet sjukskrivningar är lyckosam. För vissa grupper kan det få riktigt allvarliga konsekvenser tror Cecilia Hermansson.


Det är en delad bild av Sverige som ges när man talar med Sveriges ledande ekonomer. Det är ett Sverige där industrin är på väg att återhämta sig medan den offentliga sektorn brottas med stora ekonomiska problem.Det mesta pekar trots allt uppåt. Enligt en undersökning gjord av analysföretaget Exido ökar behovet av nyanställningar inom tidigare krissektorer som it och telekom redan nu. Och hela det privata näringslivet är påväg uppåt.


 


Daniel Öhman