Miljöministern håller fast vid radonmål

Om 16 år ska den livsfarliga radonstrålningen i alla svenska bostäder vara nere under gränsvärdet 200 becquerel. Men radonsaneringen går så långsamt att det kommer att 280 år att bara sanera landets småhus, enligt Boverkets beräkningar.

– Vi skulle inte sätta upp målen om vi inte trodde att de går att nå, säger miljöminister Lena Sommestad.


Hur kommer det sig att Boverket säger att det kommer att ta 280 år bara att sanera radonet i småhus?


– Jag har inte sett deras underlag men det är klart att vi har väldigt mycket kvar att göra, säger Lena Sommestad.


Prognoserna går isär
Tar det 16 år eller tar det 280 år att sanera småhusen från radon? Boverkets siffra 280 år, bygger på den blygsamma takt saneringen haft hittills.


Det finns troligen 280 000 småhus där radonstrålningen är över 200 bequrel. Då det normalt bara saneras 1 000 småhus per år så blir det 280 år.


Därtill kommer 115 000 bostäder i flerbostadshus som ligger för högt, här tar det 115 år att sanera.


Miljontals bostäder inte uppmätta
För att hitta de hus som har för mycket strålning återstår att mäta över 2,2 miljoner bostäder.


Miljöministern hoppas på en kommande utredning som vill ha obligatorisk radonmätning av nya hus. En annan utredning som ska föreslå registrering av radon i gamla hus.


Lena Sommestad menar att man intensifiererar kampen mot radonet och hon pekar på sina utredningar men säger också att fastighetsägarna har ett allmänt ansvar för bostadskvaliten även om sanktioner saknas. Miljöministern håller öppet för lagskärpning.


– Jag tror att vi måste gå stegvis men jag är inte främmande för att skärpa kraven ytterligare framöver. Vi ser också att det här väcker stor oro hos många för att det innebär stora kostnader för sanering både för små och stora fastighetsägare, säger hon.


300 dödsfall trots sänkta gränsvärden
500 svenskar dör årligen av radonhaltig inomhusluft de flesta är rökare. Sänks radonhalten till 200 becquerel, så kommer fortfarande 300 att dö. Men 200 becquerel är en rimlig ambitionsnivå i dag, anser miljöministern.


I dag är det bara småhus får saneringsbidrag på maximalt 15 000 och det har mött kritik.


– Jag har stor förståelse för hyresgäströrelsen som anser att vi borde ge stöd till fastighetsägare som hyr ut bostäder. Det här är en resursfråga och en prioriteringsfråga, säger Lena Sommestad.


Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se