Värmlandsvatten ännu inte säkert

Provtagning pågår kontinuerligt av kranvattnet i Karlsstad. Men det dröjer minst ett dygn till innan miljöcheferna i respektive kommun kan blåsa faran över. (SR Värmland)