Rumänska adoptivbarn till Italien trots förbud

Rumänien har trots det förbud mot barnadoptioner som infördes 2001 sänt över etthundra adoptivbarn till Italien. Det hela skedde genom en specialöverenskommelse mellan Italiens premiärminister Berlusconi och hans rumänske kollega Nastase.

År 2001 tvingade EU Rumänien att upphöra med barnadoptioner. Anledningar var att adoptionerna inte uppfyllde internationella krav, utan adoptionshanteringen präglades av korruption och oegentligheter.


Barn utauktionerades och systemet uppmuntrade utländska adoptivföräldarar att uppföra sig som om de befann sig i en snabbköpsaffär.


Överenskommelse med Berlusconi
Trots förbudet mot barnadoptioner har det nu framkommit att 105 rumänska barn skickats till Italien, allt enligt en specialöverenskommelse mellan premiärministrarna Silvio Berlusconi och Adrian Nastase.


Kräver förklaring
Den brittiska EU-parlamentarikern Emma Nicholsson, med EU:s uppdrag att noga följa utvecklingen i Rumänien, kräver en förklaring från de båda premiärministrarna.


Från Berlusconi har ännu inget hörts men den rumänske regeringschefens förklaring är att Rumänien känner sig klämd mellan de utländska adoptivföräldrarnas önskelmål om barn och EU:s stopp. Han försäkrar också att inga mutor varit inblandade i adoptionsaffären.


Kjell Albin Abrahamson, Wien
kjell_albin.abrahamson@sr.se