Barn ska vara delaktiga i trafikplanering

Barn borde ha mer att säga till om vid trafikplanering. Det anser Vägverket som vill att barnperspektivet ska väga lika tungt som andras åsikter. 

Tredjeklassarna Joakim Lindström och Julia Evestrand tittar ut över en av Jönköpings mest trafikerade korsningar, precis intill deras skola. En korsning som de gärna hade velat se lite enklare att ta sig över.


– Det är ganska läskigt att gå över gatan, tycker jag


Är det en otäck korsning det här?


– Ja det är det. Det kör rätt många bilar och de kör rätt fort. man kanske känner att de inte ska stanna när man går över.
– Jag känner likadant att de inte ska stanna när man går över. Man är lite rädd när man går över.


Barnperspektiv ska väga lika tungt
Enligt Vägverket så ska barn och föräldrar idag ha större inflytande även på planeringen av trafiken, barnperspektivet ska ses lika tungt vägande som alla andra åsikter.


I Stockholm har man nyligen prövat det i samband med några planerade vägbyggen.


Intervjuat barn
– Barn har väldigt mycket kloka synpunkter och det kommer fram saker vi som vuxna inte har en aning om att det sker eller att det är läskigt och så vidare. Det finns all anledning att ta det på allvar, säger Annika Feychting på gatu- och fastighetskontoret. 


– Vi har träffat barn i olika åldersgrupper. Vi har intervjuat dem i grupp när det har varit möjligt. Vi har varit på gåturer med dem, de har pekat och berättat. Vi har träffat skolan. Skolor har jobbat med sin närmiljö. Vi har också träffat barnens företrädare, föräldrar, lärare och andra. Vi har också observerat barn ute i trafikmiljö och sett hur de beter sig.


Finns det inte en risk att man sopar undan barnens åsikter, ser dem som gulliga inslag och tar dem inte på allvar?


– Den risken finns alltid. Men om vi inte gör på det här sättet så är ju risken ännu större att synpunkterna inte kommer fram. På det här sättet så finns de i alla fall med samma dignitet som resten av synpunkterna, säger Annika Feychting


Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se