Drog orsakar akut vattenbrist i Jemen

I Jemen hotar en allt mer akut vattenbrist. En orsak är den ökande odlingen av drogen khat. Khat är en viktig inkomstkälla och buskarna dricker upp runt 30 procent av de redan ansträngda vattenreserverna.

I dag är det Världsvattendagen. Dagen instiftades av FN 1992 för att sätta fokus på vattnets betydelse för hälsa, välfärd och utveckling. Vatten är fortfarande för många människor i utvecklingsländer en dyrbar och svåråtkomlig resurs vars brist blir direkt livshotande i städer såväl som på landsbygden.

Ett av de värst drabbade länderna i världen är Jemen, på den arabiska halvöns sydspets. Jemens grundvattenreserver beräknas ta slut inom bara några år. Redan år 2015 står huvudstaden Sana'a utan naturlig tillgång till vatten. Vattenbrist är något som plågar hela Mellanöstern och Nordafrika, vars invånare i genomsnitt har tillgång till 1250 kubikmeter vatten om året. I Jemen är motsvarande siffra 120 kubikmeter vatten per invånare och år.

Ett ytterligare problem är att vattenreserverna är ojämnt fördelade över landet, vilket gör att vissa regioner inte har tillgång till naturliga vattenkällor mer än 40 dagar om året. Lägg därtill en befolkningsökning som är bland de snabbaste i världen: Jemens 23 miljoner invånare blir 700 000 fler varje år.

På grund av regeringens bristfälliga kontroll över landet har ett nationellt vattensystem inte heller kunnat upprättas, och människor borrar brunnar på eget bevåg där de har möjlighet. I de fall där vattnet helt tar slut tvingas människor flytta in till städerna eller till omkringliggande byar, något som orsakar stora konflikter mellan olika regioner och samhällen. Överallt är vattnet en dyrbar resurs och överallt värnar bönder och stadsbor sina brunnar och reservoarer gentemot utomstående.

Men den främsta bakomliggande orsaken till Jemens vattenproblem är något som uppmärksammats även i Sverige på senare tid, då från en helt annan horisont. Drogen khat, som i allt större mängder smugglas in till Sverige där andelen användare verkar växa. Men förutom ett eventuellt beroende bland migranter i Europa orsakar khat ett problem som för ursprungsländerna är betydligt mer oroande, vattenbrist.

Khatbuskarna dricker upp runt 30 procent av vattenreserverna och breder för varje år ut sig än mer på landsbygden. I bergstrakterna används nu 80-90 procent av nyborrade brunnar för att stilla buskens törst.

Anledningarna är flera. Khat är en värdefull gröda som säljs på alla landets marknader och efterfrågan är konstant året om. Buskarna är visserligen dyra att köpa, men än mer inkomstbringande att sälja. Och efter att regeringen förbjudit import av khat från Somalia och andra länder i Östafrika har trycket ökat på Jemens inhemska bönder. Resultatet blir att khatbuskarna planteras där det tidigare växte majs, potatis och fruktträd, samtidigt som andelen munnar som ska mättas ökar i snabb takt. En jemenitisk kvinna föder i genomsnitt sex barn.

De gröna khatbladen, som tuggas och sen förvaras i kinden under flera timmars tid, ger en mild narkotisk effekt och ökad koncentrationsförmåga, men leder samtidigt, paradoxalt nog, till att ingenting blir gjort i Jemen.

Efter lunchtid då männen går till khatmarknaden för att lukta och smaka sig till de finaste kvistarna försjunker hela landet i dvala, och inga möten eller intervjuer förläggs till eftermiddagarna. Istället drar sig jemeniterna sig tillbaka till sin 'mafrage' , sina kuddtäckta vardagsrum, för att röka vattenpipa och hamstra khat i kinderna.

Lotten Collin
lotten.collin@sr.se