Kappahls vinst lägre än väntat

Klädkedjan Kappahl redovisar en vinst efter finansnetto på 54 miljoner kronor för perioden december-februari, det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Motsvarande period föregående räkenskapsår var vinsten 47 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 1 256 miljoner kronor, jämfört med 1 168 miljoner kronor ett år tidigare.

"Vi har under kvartalet presterat en god resultatökning med en bra inledning men med en svagare försäljning av nya vårvaror i slutet av perioden", skriver vd Christian W Jansson i delårsrapporten.

"Samtidigt kan vi konstatera att kvartal tre inletts betydligt starkare än föregående år", fortsätter han.