Ekonomistyrningsverkets prognos:

Statens finanser återhämtar sig

Redan nästa år är statens finanser så gott som i balans. Det spår Ekonomistyrningsverket, ESV, i en ny prognos. Enligt ESV:s analys väntar sedan stora statliga överskott. 

I år väntas statsbudgetens saldo visa ett underskott på 49 miljarder kronor.  Men under perioden 2011-2014, tror ESV att saldot och det finansiella sparandet ökar med i genomsnitt 40 miljarder per år.

"Denna starka utveckling är till stor del en effekt av att ekonomin och arbetsmarknaden återhämtar sig", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Statsskulden väntas 2014 motsvara 25 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Det vore i så fall den lägsta nivån sedan mitten av 1970-talet.