Nätverk ordnade egen folkmordskonferens

Deltagarna i den kommande veckans folkmordskonferens i Stockholm har strömmat till under söndagen. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har anlänt till Sverige och omkring 1000 delegater och 400 journalister kommer att samlas under tre dagar. Men på söndagen anordnades en alternativ folkmordskonferens.

En av dem som talade var Gloria Mansilla, människorättsaktivist från Colombia och hon fick applåder. 


Gloria Mansilla som är ordförande i den colombianska männsikorättsorganisationen Andas, berättar att hon precis sett filmen Jenin. Jenin av den palestinske skådespelaren Mohammed Bakri som visas på den alternativa folkmordskonferensen och att hon känner igen situationen från Colombia.


Kritisk mot inbjudna länder
Anledningen till att den alternativa konferensen anordnas på söndagen är enligt Nätverket mot krig, att den konferens som regeringen anordnar i nästa vecka har bjudit in länder som bryter mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.


De inbjudna länder som Nätverket mot krig är kritiska mot är bland andra USA, Israel och Turkiet.


Vill tala om aktuella konflikter
Under namnet ”En annan röst” har istället palestinier, kurder och tjetjener bjudits in för att tala om konflikter som enligt Nätverket mot krig inte får tillräckligt med uppmärksamhet.


Två som kom till ABF-huset på söndagen för att lyssna var Josephine Rasmusson och Sebastian Dahlander. De är också kritiska mot den konferens mot Folkmord som startar på måndagen:


– Det kommer att diskuteras folkmord som redan har skett. Frågan är om man har lust att diskutera de folkmord som sker nu.


– Folk är uteslutna från att delta, vilket jag tror är viktigt eftersom det handlar om folkfrågor.


Aina Jutterström
aina.jutterstrom@sr.se