Spårvagnen återerövrar Europa

Spårvagnen är på väg tillbaka på flera håll i Europa och även i Sverige överväger flera kommuner att satsa mer på spårvagnen. Flera miljoner har de senaste åren lagts ner på statlig forskning kring nya typer av spårtrafik.

– Det är inte bara fråga om enbart en transportfråga utan även en stadsbyggnadsfråga. Man får mer hållbara transportsystem när man integrerar verksamheterna, säger Ragnar Hedström på Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI.


– Man vågar satsa mer när man ser att systemet kommer finnas kvar längre än busslinjer.


Spårvagn i stället för bil
På flera håll i Europa satsas just nu stora pengar på nya spårvagnsystem. Det sker ofta i samband med att man bygger om stadskärnan, det ska vara lätt att ta sig mitt in i centrum även om bilarna plockas bort och där har på flera håll spårvagnen fått en viktig betydelse.


Investeringarna är stora och då gäller det samtidigt att tänka rätt från början.


Nya spårvagnsstäder i Sverige
Även i Sverige har spårvagnen fått en renässans. Göteborg, Norrköping och Stockholm planerar alla för utbyggnader av sina spårvagnar men också på andra platser som Linköping och Helsingborg diskuteras möjligheten att bygga helt nytt.


VTI har använt fem miljoner till forskning kring spårvagnens förutsättningar i Sverige och enligt Ragnar Hedström så handlar det om att tänka nytt.


Stor skillnad mot gammalt skrammel
Ett exempel kan vara kombinationer där spårvagnen även kan gå på järnvägsräls eller som en matarlinje. Dagens vagnar är långt ifrån 50-talets skramliga långsamma spårvagnar, menar han.


– Det har skett en utveckling på det här området och idag har vi fina, moderna spårvagnar. Det är stor skillnad mot de gamla, säger Ragnar Hedström på VTI.


Många skulle hävda att det handlar om spårromantik. Är det en framtidslösning?


– Med den trafiksituation vi har i städerna och miljöproblem så har spårvagnen en framtid, säger han.


Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se