Regeringen vill ge högskolorna mer makt

Staten ska inte i lika stor utsträckning lägga sig i hur universitet och högskolor som myndigheter arbetar, enligt en proposition från regeringen.

Enligt propositionen ska högskolor och universitet få större ekonomisk frihet, mer själva bestämma hur examensmålen ska se ut och kunna hyra ut egna studentlägenheter.

Man ska också få bestämma vilka som ska kunna arbeta som lärare, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

– På ett universitet blir det verkligen den centrala resursen och då måste man kunna rekrytera framstående och duktiga forskare under lite friare former än vad som hittills varit fallet.

Vem avgör vilka kriterier som gäller för deras utbildning?

– Vi ställer ju ett antal krav när det gäller vem som får anställas som professor eller lektor till exempel men i ett antal andra kategorier så är det universiteten och högskolorna själva som måste bestämma vem som är mest lämplig att undervisa och forska på just deras lärosäte.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se