Regeringen vill skjuta upp miljömål

Uppdaterad: 16:20
Det blir svårt att klara riksdagens mål för en bättre miljö. Därför vill regeringen tänja på tidsgränserna till att de ska vara uppnådda inom en generation.

Miljöminister Andreas Carlgren förklarar vad han menar med det tidsmåttet.

– Vi går tillbaka nu till de grundtankar som Anna Lindh hade när hon en gång föreslog miljömålssystemet, det vill säga att fram till 2025 ska de viktiga miljöfrågorna vara lösta. Därmed ser vi också till att den här generationen lämnar över till nästa generation ett samhälle där mycket av de grundläggande miljöproblemen är lösta, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Det var 1999 som miljöminister Anna Lindh introducerade miljökvalitetsmål, som själva grunden för allt miljöarbete. I dag kom regeringens förslag om hur den vill fortsätta arbetet med de sexton målen.

Naturskyddsföreningen har redan kritiserat regeringen för att satsa för lite för att miljömålen ska uppfyllas. Och miljömålsrådet, som utvärderat arbetet hittills, har också pekat på att miljöarbetet går för långsamt.

Andreas Carlgren framhöll att av de sexton målen är ett på väg att uppnås, det om ett skyddande ozonskikt. Han tror att ytterligare tio mål går att klara, medan fyra mål är mycket svåra att nå - begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, god bebyggd miljö och ett rikt växt - och djurliv:

– Det är miljömål som inte går att nå om vi inte får större internationella framgångar till exempel när det gäller klimatarbetet. Därför har vi höjt ambitionen inte bara här hemma i Sverige utan också internationellt.

På hemmaplan vill regeringen att alla partier ska samarbeta om vilka åtgärder som är lämpliga.

De konflikter som uppstår mellan olika mål, som exempelvis klimatvänlig vindkraft och önskan om orörd natur, går att hantera, tror Andreas Carlgren.

– Där gör vi så att vi har en noggrann prövning, en snabb och med mindre krångel. Det leder också till att vi har fått det stora genombrottet för vindkraftsutbyggnad samtidigt som det är höga miljökrav som gäller när du ger tillstånd till vindkraftverk och följer upp hela vägen hur de olika målen nås.

Så du tycker inte att det finns någon konflikt här?

– Jag säger att det finns sätt att hantera de konflikterna. Jag tror att ett viktigt sätt också att förebygga det är att ha med både naturvårdare och de som brukar områdena eller de som har intresse av utbyggnad tidigt när man börjar planera åtgärder.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se