Ytterligare försening av besked om anhöriginvandring

Beskedet till invandrare om de ska ha rätt att låta sina gamla föräldrar flytta till Sverige försenas ytterligare. Det är nu sju år sedan reglerna blev strängare. Sättet att hindra familjeåterförening har kritiserats hårt.

Att beskedet från regeringen kommer först nästa år är inte konstigt tycker statssekreterare Charlotte Svensson.


–Det beror på att de här frågorna är mer komplexa än man trodde från början.


”Vi måste ha ordning på systemet”
Det som komplicerar möjligheten att lätta på reglerna och låta invandrare ta hit gamla mamma eller gamla pappa är bland annat att det är så många som söker asyl i Sverige idag. En större anhöriginvandring skulle öka påfrestningen ännu mer.


–Man måste ha kontroll över situationen så att vi har tydliga regler. Vi måste ha ordning och reda på systemet.


Skärpta regler 1997
Reglerna för anhöriginvandring skärptes redan 1997, och har sedan dess kritiserats hårt. Många äldre har farit illa när dom inte fått förenas med sina familjer i Sverige.


För två år sedan föreslog en statlig utredning mer generösa regler men förslaget lades åt sidan eftersom regeringen ville invänta EU:s gemensamma regler.


I september förra året kom så ett EG-direktiv om anhöriginvandring. Trots ska frågan utredas på nytt och ännu ett halvår efter beskedet från EU har ingen utredare utsetts.


Tidigast sommaren 2005
Den nya utredningen ska räkna på kostnaderna och se på vilket sätt förslaget om mer generösa regler går att förena med det nya EG-direktivet. Tidigast sommaren 2005 kan nya regler träda i kraft, enligt departementet.


Sten de Geer är vänsterpartist och advokat, han menar att regeringen medvetet förhalar beslutet och dagens hårda regler kommer att finnas kvar även i framtiden.


–Jag tror att regeringen inte vill att Sverige ska ha generösare regler om familjeåterföreningsrätt än genomsnittet i EU för man tror att i så fall kommer fler människor att söka sig till Sverige och det vill man inte.


Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se