Rektorer får underkänt som ledare

Mer än var fjärde rektor saknar skolledarutbildning. Det visar en kartläggning som Myndigheten för skolutveckling har gjort, skriver Svenska Dagbladet.

27 procent av de 8 000 tillfrågade skolledarna har inte deltagit i kommunernas utbildningar och heller inte gått den statliga rektorsutbildningen.


Bland skolledare i fristående skolor är siffran ännu högre – 48 procent.


Lennart Linde, undervisningsråd vid Myndigheten för skolutveckling, säger till tidningen att det är bekymmersamt eftersom rektorerna ska garantera elevernas rätt.