Ny lagstiftning försvårar anser DO

Det tycks vara svårt för de som känner sig diskriminerade i arbetslivet att få rätt i Arbetsdomstolen. Det visar Ekots genomgång av förra årets domar. Av de fall som Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, drev i Arbetsdomstolen blev det förlust i samtliga.

DO, Margaretha Wadstein, tror att det bland annat beror på att lagstiftningen är relativt ny.

–För DO handlar det om att få många fler fall till Arbetsdomstolen så att domstolen kan bli bra på detta och ser hur diskrimineringen ser ut i Sverige, säger hon.


”AD ställer för höga krav”
Margaretha Wadstein tycker också att Arbetsdomstolen har för höga krav på bevisning för den som anser sig ha blivit diskriminerad i arbetslivet.


Det håller inte den administrative chefen för Arbetsdomstolen Michael Koch med om. Han påpekar istället att beviskraven är förhållandevis lägre i diskrimineringsfall.


AD håller inte med
Att rättsläget skulle vara oklart på grund av att lagstiftningen på det här området är relativt ny håller han inte heller med om.


–Nej, det tror jag inte man kan säga. Det är inte rättsliga frågor om vad i och för sig som utgör en diskriminering. Är någon misshandlad då handlar det snarast om vad det beror på, vad som ligger bakom. Det säger sig självt att sådant här är svårt att bevisa, säger chefen för Arbetsdomstolen Michael Koch.


Förra året var ett tiotal diskrimineringsfall upp i rättegång i Arbetsdomstolen. Handikappombudsmannen och fackförbundet Metall vann varsitt mål. I ett fall blev det förlikning och resten vanns av arbetsgivarsidan.


Johan Prane
johan.prane@sr.se