Hård kritik mot Turkiets regering

I Turkiet växer kritiken mot regeringens förslag till grundlagsändring. Högsta domstolens chefsdomare hävdar att förändringen hotar oberoendet för domstolarna och rättsväsendet i Turkiet.

De största oppositionspartierna är emot förslaget.

En hemlig regeringsplan för att islamisera Turkiet eller en verklig demokratisk reformering av ett land präglat av militärens makt. Två sätt att beskriva den kamp som utlösts av regeringens försök att ändra landets grundlag.

26 paragrafer i grundlagen vill AKP ändra och om partiet inte får nödvändiga två tredjedelar av rösterna i parlamentet blir det en folkomröstning till sommaren.

Under veckan har regeringen förhandlat med oppositionspartierna, men flera har redan sagt att de kommer att rösta emot förslaget.

Den ändring som upprör mest är en reformering av den högsta rättsliga instans som utser domare i domstolarna.

I dag sitter fem domare tillsammans med justitieministern och hans vice i rådet. EU har ställt krav på en reformering för att stärka rättsväsendets oberoende. Men förslaget där rådet utökas till 21 kritiseras av de högsta domarna, som ett försök av regeringspartiet att ta kontrollen över rättsväsendet.

Mindre omtvistat är att militär ska kunna ställas inför civil domstol, en förändring som innebär att kuppmakarna från 1980 ska kunna åtalas.

Tre av dem lever fortfarande. De var med och skapade dagens grundlag. Lagen ska säkra Turkiets som sekulär stat, men har också givit militären immunitet.

Militären och rättsväsendet är kritiska till förändringarna och anser att det är ett sätt för det proislamska AKP att islamisera Turkiet.

Men premiärminister Tayyip Erdogan säger att de inte har någon rätt att kritisera den nödvändiga förändringen.

Enligt den kommer presidenten få mer kontroll över vilka som utses till domare i konstitutionsdomstolen. Samma domstol som framgångsrikt förbjudit 20 partier och nästan lyckades förbjuda AKP 2008.

Erdogan har sagt att en överenskommelse om förslaget måste bli klar till helgen. De två största oppositionspartierna har redan sagt att de är är emot.

Maria Persson Löfgren, Belgrad
maria.persson_lofgren@sr.se