Hårdare bevakning av börsbolagen

Stockholmsbörsen har skärpt granskningen av börsbolagens årsredovisningar och det är många av de som fastnar i kontrollen. Hela 90 procent av bolagen har fått ett brev från börsen med ett påpekande och börsens övervakningspanel överväger att driva uppemot 20 fall ända till till disciplinnämnden. Det säger Torsten Örtengren, chef för bolagsövervakningen på Stockholmsbörsen.

Stockholmsbörsens skärpta granskning av bolagens årsredovsiningar har lett till att så många som 90 procent av bolagen fått ett brev från börsen med frågor och påpekanden. Dom senaste åren har reglerna och rekommendationerna till företagen blivit allt fler och därför bestämde sig börsen för att granska 2001 års redovisningar lite extra, en granskning som sedan har fortsatt.


De senast granskade årsredovisningarna är från 2002 och bland dom har börsen hittat mellan 10 och 20 fall som är så allvarliga att man överväger att ta dom till disciplinnämnden. Otillräcklig redovisning av vd:s pensionsvillkor är ett exempel på brister som börsens revisorer reagerat på. prata De senaste åren har en mängd nya redovisningsregler och rekommendationer införts för börsbolagen.


När årsredovisningarna för 2001 var klara bestämde därför bolagsövervakarna på Stockholmsbörsen att de i fortsättningen skulle kontrollera redovisningarna extra noga och hyrde in tre revisorer som har lusläst sida upp och sida ner i företagens bokslut för år 2001 och 2002 - och de hittade en hel del att anmärka på.


Enligt chefen för bolagsövervakningen, Torsten Örtengren, har 90 procent av bolagen på börsen fått ett brev med ett påpekande från revisorerna, både för 2001 och 2002 års redovisning, och börsens övervakningspanel funderar på att driva mellan 10 och 20 av fallen till disciplinnämnden, börsens egen domstol: Otillräcklig redovisning av vd:s pensionsvillkor är ett exempel på brister som revisorerna reagerat på, och i nåt fall har företagsledningen missat att berätta hur stora räntekostnader bolaget har, i ett annat har ledningen till och med glömt att redovisa årets skatteinbetalningar.


Ett av de börsbolag som granskas lite extra just nu är Föreningssparbanken. Börsen har startat tre utredningar mot banken, en om bristande redovisning, en om den plötsliga sänkningen av koncernchefens pensionsålder, och en om hedersordförande Collerts konsultavtal. I det fallet vill börsen veta om Göran Collert fortfarande är ledande befattningshavare i banken, trots att han gått i pension besked om börsens inställning väntas om några veckor.