Omstridd avverkning startad och stoppad

Den omstridda skogsavverkningen nedanför berget Sörfligget i Norrbotten återupptogs på måndagsmorgonen, men stoppades av miljöaktivister från Fältbiologerna, rapporterar Sveriges Radio Norrbotten. 

Striden gäller ett 30 hektar stort skogsområde på berget Sörfligget, som byborna haft som rekreaktionsområde.


Statliga Sveaskog har hittills lämnat skogen orörd, men började i torsdagskväll att avverka området trots protester från ortsbefolkning och miljövänner.