Tyska småbönder fick rätt i Europadomstolen

En dom i Europadomstolen i Strasbourg kan tvinga den tyska staten att lämna tillbaka stora landområden till över 70 000 tyskar. Marken konfiskerades i samband med återföreningen av öst och väst. Det handlar om småbönder i det forna Östtyskland, som har kallats efterkrigstysklands största förlorare.

De har kallats Tysklands största förlorare. I miljoner kom de på leriga vägar i slutet av kriget, fördrivna från Östeuropa.


Flydde från Polen till Östtyskland
Irma Schwandt slog sig ned i byn Waltersdorf utanför Belin och gifte sig med en hemvändande krigsfånge.


De köpte sju hektar mark och levde som småbönder tills jorden konfiskerades av den östtyska staten.


När Östtyskland föll samman skulle de få tillbaka sina sju hektar, men under förutsättningen att de  arbetat i jordbruket någon gång det senaste tio åren.


Men maken var död och Irma var sjuk och oförmögen till arbete, så de omfattades inte av lagen.


Rätt till jorden eller betalning
Europadomstolen i Strasbourg har nu gett Irma Schwandt och uppemot 70 000 andra fall rätt.


Tyska staten måste antingen lämna tillbaka arealerna eller betala ersättning. Sammanlagt beräknas  summan till tio miljarder kronor.


–Min son är intresserad, men om det blir pengar, ska jag ge dem till min barn för allt de fick avstå under sin fattiga barndom, säger Irma Schwandt.Kristian Åström, Berlin
kristian.astrom@sr.se