EU-politiken på remiss i socialdemokratiska partiet

I söndags berättade riksdagsman Sören Wibe att han ska starta en EU-kritisk förening i det socialdemokratiska partiet och idag försöker partiet gå honom en smula till mötes genom att inbjuda till debatt kring partiets EU-politik inför valet till Europaparlamentet i juni. Inger Segelström, första namn på socialdemokraternas lista, hoppas att EU-kritikerna ska delta i diskussionen.

– Det här är ju chansen för dem att vara med och påverka socialdemokratiska partiet och inte bara den gruppen som tillhör de kritiska.


Men tror du de känner sig välkomna när de inte finns representerade på listan inför valet. Det är först på 31:a plats det står någon som var motståndare till euron och röstade nej i höstas?


– Ja, jag tycker vi har varit tydliga. Initiativet har ju kommit från en medlem, jag tror alla känner att nu är det dags att vi gemensamt fastställer politiken. Det här med listan är något vi får leva med.


Inger Segelström  hoppas att det i EU-frågor så splittrade socialdemokratiska partiet ska kunna enas kring att driva det hon kallar traditionella sossefrågor inför valet till Europaparlamentet.


Hon lovar att lyssna på Sören Wibe och de andra EU-kritikerna i partiet, men vill framförallt driva en vänsterpolitik i EU. Hur ser då en sån ut?


– Allra högst upp på den politiska dagordningen är jobben, därefter kommer tryggheten och det solidariska samhället, sedan är det miljöpolitiken, ett grönare Europa som vi ser som viktiga frågor att driva här hemma, men också de frågor vi tror vi kan få ett stöd och utveckla och förändra i Europa.


Men allt det där handlar om att EU ska göra mer än EU gör idag. tror inte du att de som är EU-kritiska tvärtom vill att EU ska bestämma lite mindre?


– EU ska inte göra mer, EU ska göra det som länderna har gett de uppdraget att göra bättre, det vi inte kan lösa som brottslighet miljöproblem, trafficing och annat, det vi inte kan lösa på den nationella nivån, det ska vi göra gemensamt i EU, men vi ska inte göra mer än vi gör idag.


Annika Ström-Melin
annika.strom-melin@sr.se