Skolor kritiseras för slapphet

Många skolor får kritik från Skolinspektionen för att de inte arbetar tillräckligt mot mobbning.

Under 2009 fick nästan 200 skolor kritik i sitt agerande, året innan var det 69 fall, skriver Svenska Dagbladet.

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet fick in över 600 anmälningar om kränkningar under 2009.

Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2008 och mer än en fördubbling jämfört med 2003.