Stora lönehöjningar i EU-parlamentet stoppade

EU:s utrikesministrar lyckades på måndagen inte enas om EU-parlamentarikernas löner. Tyskland, Österrike, Frankrike och Sverige röstade nej till förslaget om höjda löner, eftersom de anser att den föreslagna lönenivån på cirka 80 000 kronor är för hög.

Därmed föll också förslagen om hur parlamentarikernas mycket höga och hårt kritiserade rese- och pensionsförmåner ska kunna bytas mot lägre, rimligare ersättningar.


Europaparlamentet måste nu komma med ett nytt förslag, som utjämnar de mycket stora löneskillnaderna mellan olika nationaliteter i EU-parlamentet.