Många rektorer saknar utbildning

Mer än var fjärde rektor saknar ledarutbildning. Det visar en kartläggning som Myndigheten för skolutveckling gjort. Lennart Linde som är undervisningsråd vid myndigheten för skolutveckling, anser att det är anmärkningsvärt.

–Det är anmärkningsvärt att det är en dryg fjärdedel av landets rektorer och skolledare som inte har någon längre ledarskapsutbildning. Om en rektor inte är tillräckligt förberedd för sitt yrke och för sitt stora ansvar så är det klart att det på sikt innebär stora svårigheter att nå målen för skolan, säger Lennart Linde.


Pedagogik
Anna Olausson utbildar sig till rektor i Umeå. För några år sedan hoppade hon på ett rektorsjobb utan att ha utbildning. Jobbet var inte vad hon trodde.


–Jag tänkte nog när jag gick in i det rektorsvikariatet att det var fråga att organisera arbetet rent praktiskt, att skaffa vikarier, att göra scheman, att beställa och vad det nu kan vara. Men när jag har gått en rektorsutbildningen så ser jag att den pedagogiska ledningen borde ha mycket större plats i ett sådant jobb än vad jag förstod att det hade när jag började, säger Anna Olausson


En enkät till de 8 000 som hade skolledartjänst våren 2003 visar att 27 procent av dem inte hade deltagit i kommunernas rekryterings- eller introduktionsutbildningar och heller inte gått den statliga rektorsutbildningen eller någon annan längre ledarskapsutbildning. I de fristående skolorna var siffran högre, 48 procent.


Ont om utbildningsplatser
Det är stat och kommun som delar på ansvaret att utbilda rektorer och bara hälften av skolledarna har gått den statliga rektorsutbildningen på universitet eller högskola.


Olof Johansson som är professor och utbildar skolledare på Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet, säger att omsättningen på rektorsstolarna är stor och utbildningsplatserna inte räcker till.


–Den statliga rektorsutbildningen på samtliga orter i landet är översökt, det finns fler sökande än det finns tillgängliga platser, säger Olof Johansson.


Agneta Johansson
agneta.johansson@sr.se