Inga böter för felaktiga EU-stöd

Sverige slipper böter för senfärdighet med att kräva tillbaka felaktiga EU-stöd.

EU-kommissionen har flera gånger hotat med sanktioner på grund av den långsamma återbetalningen av jordbruksstöd, men efter att Jordbruksverket lovat att ändra rutinerna så har kommissionen dragit tillbaka sina hot.


Totalt har staten legat ute med 65 miljoner kronor som hade betalats ut på felaktiga grunder. I några fall har det tagit flera år innan pengarna kunnat krävas tillbaka. Orsaken har enligt Jordbruksverket varit brist på resurser.