Myndigheter i Thailand undersöker dödsfall

I Thailand har det första dödsfallet i fågelinfluensa konstaterats och myndigheterna undersöker ytterligare fem dödsfall som kan ha berott på sjukdomen.

Närmare 200 000 svenskar befinner sig i Thailand, men vare sig UD eller Smittskyddsinstitutet vill för närvarande avråda någon från att resa dit.


Sjukdomen har drabbat ett mycket litet antal människor och de som har smittats har varit i nära kontakt med smittade fåglar, säger biträdande statsepidemiolog Karl Ekdahl på smittskyddsinstitutet till Ekot.


Smittan kan inte överföras genom tillagad kyckling utan bara genom kontakt med smittade fåglar och framför allt deras avföring.


Resebolagen avråder också sina resenärer från att närma sig marknader där levande fjäderfän säljs.