Efter greklandskrisen

Angela Merkel kräver förändrat EU

Angela Merkel vill ändra EU:s fördrag för att kunna förhindra ekonomiska kriser likt den i Grekland i framtiden. Hon sa i regeringsförklaringen i dag att Tyskland hjälper Grekland bara som sista utväg.

I Angela Merkels regeringsförklaring i Förbundsdagen nu på förmiddagen var de ekonomiska problemen i euroländerna, och framför allt i Grekland, en viktig punkt. En eurostat får inte vara oförmögen att betala sina skulder, menade hon.

Hon sa att Tyskland inte kan gå med på en urvattning av stabilitetspakten.

– Alla medlemsländer måste minska sina skulder, det är oundvikligt för Europas framtid, sa Förbundskanslern i sin regeringsförklaring.

Hon kommer vid EUs toppmöte i Bryssel i dag att föreslå ändringar i EU:s fördrag. Hon vill att EU:s möjligheter att förhindra nya kriser ska stärkas. Bland annat vill hon att EU ska få betydligt starkare möjligheter att införa sanktioner mot medlemsländer som missköter sig.

– Det tyska folket gav upp d-marken i förvissning om att euron skulle förbli stabil.

Stöd till Grekland kan ske först efter att Grekland uttömt alla andra källor till hjälp, sa Förbundskanslern. Och i så fall ett bilateralt stöd. Men först vill förbundskansler Merkel att Grekland vänder sig till Internationella valutafonden, IMF, för hjälp. Därefter kan hon tänka sig ett bilateralt stöd.

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se