Dystert för lantbruken

De svenska lantbrukens lönsamhet är sämre än på länge.

Och inom Lantbrukarnas Riksförbund varnar man nu för en allt snabbare utslagning av gårdar om inte lantbruken får samma villkor som i övriga EU. 


I början av 2000-talet ökade optimismen bland lantbrukarna, men dom senaset två åren tycks något ha hänt. LRF konsult som gått igenom nästan 3000 gårdars ekonmi ser sjuknkande lönsamhet på alla områden, som växtodling, mjölk och kött. Det innebär att utrymmet för invetsringar minskat och många lantbrukare kan inte längre ta ut tillräcklig lön.


De senaste åren har priserna som bönderna får ut för sina varor sjunkit, bland annat beroende på dollaraset och utländsk konkurrens. Samtidigt har svenska lantbrukare högre skatter på exempelvis diesel och handelsgödsel än vad grannländerna har. Det är bland annat det som LRF Konsult menar nu slår igenom. Både produktionen av nötkött och mjölk har nu också börjat minska i sverige, och fler gårdar lägger ner.LRF kräver nu att regeringen ser över skatter och kostnader, och framför allt att den svenska tillämpningen av EUs nya jordbrukspolitik som just nu pågår,  anpassas så att pengarna så långt som möjligt går till den som verkigen producerar,


Daniel Rundquist