Försvaret får större möjligheter att kontrollera värnpliktiga

Regeringen väntas i vår komma med förslag som ger försvaret bättre information om värnpliktiga med kriminell bakgrund, uppger TT.

Därmed tillgodoses ett gammalt krav från Pliktverket som vill ha uppgifter om all allvarlig brottslighet som den värnpliktige gjort sig skyldig till. 


I dag får Pliktverket och försvaret inte veta om en värnpliktig gjort sig skyldig till bland annat grov kvinnofridskränkning, stöld, upplopp eller brott mot rikets säkerhet, med undantag för de värnpliktiga som tas ut till skyddsklassade tjänster.