USA:s HD ska ta ställning till avrättning av unga

USA:s Högsta domstol ska ta ställning till om det är förenligt med den amerikanska författningen att avrätta brottslingar som var under 18 år när de begick brotten.
Högsta domstolen utgår från ett fall i delstaten Missouri där en man är dödsdömd för ett mord som han begick när han var 17 år.

Tidigare har Missouris egen Högsta domstol stoppat avrättningen eftersom man anser att den strider mot USA:s författning.

Det är nu upp till USA:s Högsta domstol att säga ja eller nej till avrättningen och utslaget kommer att bli vägledande för delstaternas agerande när det gäller unga brottslingar.