Svenska läkare besökte nazitysk utbildningsanstalt

Svenska läkare besökte på 1930-talet en nazistisk utbildningsanstalt i Tyskland där man undervisade i ämnen som rashygien, dödshjälp, krigsgasens kemi och förberedelser inför det man kallade den slutliga lösningen av judefrågan.
Docent Peter Nilsson vid Lunds Universitet kartlägger verksamheten vid den nazistiska utbildningsanstalten. Han säger till Ekot att besöken finns dokumenterade men att arkiven på kursdeltagare har försvunnit. Därför är det än så länge oklart om de svenska läkarna också deltog i undervisningen på den nazistiska läkarskolan.

Det finns också dokument som visar att svenska läkare åkte till Tyskland under brinnande krig för att studera militärmedicin, men det är inte klarlagt om läkarna själva var nazister eller om de var kommenderade dit.