Saab söker efterträdare till Gripen

Saab söker just nu efter produkter som ska efterträda flygplanet Jas Gripen. Inom åtta år kommer alla flygplan som är beställda i dag att ha levererats. Inför framtiden försöker nu Saab att komma ifrån beroendet från det svenska försvaret som största och ibland enda kund.

Det kan bara åstadkommas genom att Saab blir mer attraktivt på den internationella marknaden, säger Saabs vd Åke Svensson.


– Vad vi nu arbetar mycket med är att gå från en situation där vi har levererat i stort sett system till den svenska kunden, utvecklade i Sverige för svenska behov. Framtiden är väldigt mycket internationellt samarbete för oss med en internationell kundbas, internationella samarbetsprojekt där vi har en viktig del, säger Saabs vd Åke Svensson


Jas –en fjärdedel av Saabs omsättning
Jas Gripen är viktig för Saab i dag. Flygplanet står nämligen för hälften av orderstocken inom företaget. Men dagen då Saab måste ha något nytt att komma med rycker närmare för varje flygplan som skruvas ihop i verkstäderna i Linköping.


Jas Gripen står i dag också för en dryg fjärdedel av Saabs omsättning och Saab tjänar bra på det.


Men det håller inte i längden att tjäna pengar på sådant som redan är färdigutvecklat. Därför var Åke Svensson helt med på noterna när nytillträdda ÖB Håkan Syrén häromveckan sa att han skulle vilja sprida ut leveransen av de återstående Jasplanen för att frigöra pengar till nya prylar, förutsatt att Saab får utveckla de nya prylarna.


Flera ersättare till Gripenprojektet
Åke Svensson tror också att Saab kommer att kunna öka sin omsättning med några procent om året framöver. Men vad är det då Saab siktar på för att kunna tjäna pengar om tio år?


– Jag tror att en utvecklingslina går över ledningssystem, avancerade elektroniksystem, simulering, träning. En lina går över tjänsteproduktion, underhåll, utveckling, avancerad konsultverksamhet. En tredje går över flyg, avancerade flygsystem och robotsystem. Det är ungefär vad man kan se, säger han.


Men inte en självklar ersättare till det stora Gripenprojektet?


–Nej, inte en ersättare utan många olika ersättare, säger Saabs vd Åke Svensson.


Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se