Göran Persson överöst med e-post

Statsminister Göran Persson utsätts just nu för en protestkampanj som är en av de största hittills, skriver Svenska Dagbladet. Den judiska människorättsorganisationen Simon Wiesenthal-centret har uppmanat folk att skicka e-brev och protestera mot Göran Persson för konstbråket på Historiska museet.
En registrator på statsrådsberedningen säger att statsministern de senaste dagarna har fått över 6 000 e-brev, kanske uppemot 12 000.

I protestbreven uppmanas Sverige att verka för att självmordsbombningar ska räknas som ett brott mot mänskligheten.