Liten risk att viruset tar sig till Sverige

Det är liten risk att fågelinfluensan som drabbat Asien även sprids till Sverige. Enligt Björn Engström, veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, kan flyttfåglar kan sprida viruset, men han tonar ner riskerna.

–Flyttfåglar kan sprida viruset mellan olika länder. Men det är då ofta en ofarlig variant av influensa som sprids med flyttfåglar. När det kommer till tamfåglar kan dock viruset förändras i tamfåglarna så att det blir väldigt mycket ilsknare och tar död på många fler fåglar, säger Björn Engström.


Flyttfåglarna flyger i nord-sydlig riktning och därför finns det ingen risk att de fåglar som har influensan i Asien flyger hit.


Däremot kan smittan tas till Sverige genom att människor smittas direkt av fåglar i Asien.


Hur stor är då risken att svenska turister drabbas?


–Den är relativ liten eftersom man måste ha väldigt tät kontakt med fåglarna.


–Det värsta scenariot är att den som har egna höns kommer hem, har viruset på kläderna och går direkt in till sina höns och smittar dem. Det är det enda sättet jag kan tänka mig att smittan skulle kunna spridas mellan fjäderfäbesättningar i Asien och Sverige, säger Björn Engström, veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt.


Jonas Ohlin i samarbete med P1-morgon
jonas.ohlin@sr.se