Haraldsson lämnar Alfa Laval

Alfal Lavals chef Sigge Haraldsson kommer att lämna vd- och
koncernchefsjobbet i slutet av året.
Sigge Haraldsson har rätt att gå i pension i oktober, då han fyller 60 år, och det är en möjlighet han kommer att utnyttja.