Demonstration till stöd för skogsavverkning

Skogsarbetare och småföretagare ordnade på tisdagsmorgonen en demonstration vid berget Sörfligget i Bodens kommun. Syftet var att ge sitt stöd till den skogsavverkning som Sveaskog startat.

Aktivister från Fältbiologerna har i flera dagar hindrat skogsmaskinerna från att fälla skogen. De anser att den är skyddsvärd och viktig som rekreationsområde för invånarna i byn  Valvträsk.


De motdemonstranter som nu finns på plats pekar på hur viktig  skogsnäringen är för jobben i Norrbotten.