SNS-rapport: Vänta med skattesänkningar

Gärna skattesänkningar, men först en ordentlig avbetalning på statsskulden. Det var budskapet när Studieförbundet Näringsliv och Samhälle presenterade sin rapport ”Finanser för framtida välfärd”.


Stefan Lundgren är ordförande för SNS Konjunkturråd.


–Vi tycker att överskotten har blivit väl låga och man bör försöka återställa det de kommande åren. Det innebär med nödvändighet att utrymmet både för ökade utgifter och lägre skatter är begränsade den närmsta tiden. Men vi anser också att det är angeläget att fortsätta att sänka utgiftsandelen och på sikt skapa ett ökat utrymme för lägre skatter.


Men först spara och sedan sänka skatten?

–Ja.


Statsminister Göran Persson har ju flaggat för att det kan bli sänkt skatt på arbete när utrymme ges. Men det utrymmet är långt borta, enligt SNS-ekonomerna. Statens finanser har försämrats kraftigt de senaste åren.


Det är bråttom att få ordning på slantarna. För snart börjar den stora gruppen födda på 40-talet att gå i pension. Det kommer automatiskt att minska tillväxten med 0,3 procent per år och öka utgifterna för vården.


–Dagens aktiva generation ska bidra till finansieringen av sin egen välfärd genom att vara med och betala skatter i ett offentligt sparande i dag och på så sätt inte låta framtidens skattebetalare betala fullt så mycket till deras pensioner.


Håller 40-talisterna på att smita från notan?


–Inte ännu. Men det finns en risk om vi inte håller ögonen på dem.


Martin Ahlquist
martin.ahlquist@sr.se