Ändrade regler för studiestöd ska ge fler äldre studenter

Finansdepartementet föreslår att studiestödsreglerna ska göras om, så att fler äldre kan få låna för studier. Det ska betalas med pengar som finns avsatta sedan tidigare för så kallad individuell kompetensutveckling.

När regeringen tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet höjt energiskatter har en del av pengarna det ger lagts på hög för att användas till utbildning av svenska folket.


Idén från början var att göra det möjligt för var och en att kunna begära pengar för att förkovra sig och utbilda sig, det vill säga att höja sin kompetens.


Det har varit svårare för politikerna att komma överens om reglerna för detta så kallade individuella kompetenssparande.


Pengar på hög
Medan politikerna funderat har pengarna samlats på hög, just nu kring fem miljarder, en hög som lockat och lockar budgetförhandlarna att använda för alla möjliga utgifter.


Det tickar in en och en halv miljard varje år på kontot på Riksgälden och nu föreslår finansen alltså att pengarna ska läggas på att göra om studiemedelssystemet.


Planen är att pengarna ska kunna användas för studier högre upp i åldrarna.


Ändrade studiestödsregler
I dag kan man låna pengar för högskolestudier i 12 terminer. När man fyllt 40 trappas det ner termin för termin.


Möjligheten att ta studielån upphör när man fyller 50. Skälet är att det ska finnas en rimlig möjlighet att hinna betala tillbaka till staten det man lånat för sina studier.


Finansdepartementet vill nu diskutera flera alternativ till förändringar, antingen avskaffa nedtrappningen helt så att man kan låna till 12 terminer till det år man fyller 50.


Ett annat alternativ är att börja nedtrappningen senare, kanske vid 45 års ålder eller att ändra i trappstegen.


Nu ska förslagen diskuteras med samarbetspartierna. Ytterligare en del att bestämma är för vilken typ av kompetensutveckling pengarna ska kunna utnyttjas och hur det ska lösas rent budgettekniskt att knö in en ny utgift under det så kallade utgiftstaket.


Inger Arenander
inger.arenander@sr.se