Advokat kritiserar dyr rättsprocess

Notan för processen mot det kraschade IT-företaget Prosolvia beräknas sluta på över hundra miljoner kronor. En av de många försvarsadvokaterna i målet, advokat Stefan Lindskog är mycket kritisk till att samhället satsar så mycket på den här processen.

–Processen är monstruös. Det är ett underkännande av rättsordningen som jag ser det, säger Stefan Lindskog.


På vilket sätt?


– Det hade inte behövt hanteras på detta viset. En mer fokuserad förundersökning, en bättre planerad huvudförhandling från åklagarens sida hade lett till att processen kunnat genomföras på betydligt kortare tid, säger han.


Över hundra vittnen
Rättegången mot fem personer som står åtalade för bland annat bokföringsbrott och svindleri pågår ända fram till i slutet av november.


Över hundra vittnen, många från utlandet, ska höras. I rättssalen sitter nio advokater som snart kommer att kosta skattebetalarna stora belopp.


Förundersökningen som pågått i fyra år har redan kostat polis och åklagare en hel del.


Enorma pengar
Totalt räknar chefen för ekobrottsmyndigheten i Göteborg, Lars Willqvist, att hela notan slutar på över hundra miljoner kronor. Rättsprocessen ser ut att bli den kanske dyraste hittills i Sverige.


– Den slutar säkert på över hundra miljoner kronor med alla advokatarvoden och all tid, alla poliser och alla åklagare och domstolar och alltihop. Det kostar enorma pengar, säger Lars Willqvist.


Åklagaren kunde gjort mer innan
Advokat Stefan Lindskog anser att åklagaren skulle ha nöjt sig med att driva enskilda fall. Så går det till i stora tvistemål och det skulle också fungera i ett komplicerat brottmål, säger han.


– Man ska göra sin hemläxa bättre när det gäller att sortera ut vad som är relevant. Man ska inte bedriva fortsatt förundersökning inom ramen för domstolsprocessen. Här går det egentligen till så att åklagaren utbildar både sig själv och andra under processen, sådant som skulle vara gjort innan, säger advokat Stefan Lindskog.


Sammanhanget behövs
Men Lars Willqvist anser att hela sammanhanget behövs för att bevisa systematiken i brottet.


– Detta är ett jättestort sammanhang. Ska vi bevisa ett brott som påstås här så måste man ha ett stort sammanhang för att visa att alltihop hänger ihop. Det är därför det blir så kolossalt omfattande, säger Stefan Lindskog, chef för ekobrottsmyndigheten i Göteborg.


Sören Granath
soren.granath@sr.se