Uppsala universitet stäms för etnisk diskriminering

Uppsala universitet stäms för etnisk diskriminering av studenter med svensk bakgrund.

För att öka den etniska mångfalden i juristkåren har universitetet öronmärkt 30 av 300 nybörjarplatser på juristutbildningen för sökande med båda föräldrarna födda utomlands.


De två studenter som nu stämmer Uppsala universitet hade högre betyg än samtliga 30 sökande som togs in på den särskilda kvoten, skriver juristen Gunnar Strömmer på Dagens Nyheters debattsida. De anser därför att universitetet har brutit mot likabehandlingslagen som förbjuder diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.