Utredning föreslår att färre mönstrar inför värnplikten

Allt färre gör lumpen och nu föreslår en ny utredning att det också bör bli långt färre som mönstrar.

Det svenska försvaret ska ha en folklig förankring, det brukar politikerna säga när de kommer upp i talarstolen. Det har alltid ansetts som att det är ordnat genom att alla män är värnpliktiga.


Trots att alla är värnpliktiga så är det allt färre som genomgår värnpliktsutbildning, eftersom försvaret bantas och det behövs färre soldater. Men fortfarande så mönstrar alla unga svenska män.


Förenklad mönstring
Inom de kommande åren kommer 1980-talets babyboombarn att bli mönstringsmässiga. Framemot år 2008 finns det 60 000 pojkar som ska testas men bara 17 000 ska göra lumpen, om inte politikerna minskar antalet värnpliktiga ytterligare.


Det blir ineffektivt att testa så många som aldrig ska göra lumpen och en utredning som riksmarskalken Ingemar Eliasson har gjort, föreslår nu att mönstringsprocessen ska förenklas kraftigt.


Pliktverket ska gallra hårt med hjälp av hälso- och utbildningsintyg redan innan kallelserna till mönstring skickas ut, så att bara de som verkligen kommer att göra värnpliktsutbildning mönstras.


Lösare anknytning
Idag hamnar de som är dugliga men inte behövs i något som heter utbildningsreserven. Utredningen föreslår nu att den helt enkelt avskaffas.


Det man vinner på att göra som Ingemar Eliasson föreslår är att män får en lösare anknytning till värnplikten. På så sätt börjar villkoren likna de som gäller för kvinnor som helt frivilligt vill göra värnplikt.


–Nackdelen är det där med den folkliga förankringen. I förlängningen kommer det att finnas en majoritet av svenska folket som aldrig under sitt liv kommer i kontakt med försvaret, säger Ingemar Eliasson


Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se