Franskt budgetunderskott högt till 2007

EU-kommissionen varnade på onsdagen för att flera europeiska länder står inför problem i sitt budgetarbete. Det skedde i samband med att kommissionen presenterade sin årliga granskning av hur EU-länderna klarar sin ekonomiska anpassning till EMU:s regler.

Det är framförallt sorgebarnet Frankrike som åter får en allvarlig uppsträckning av EU-kommissionen.


Frankrike har lovat att genomföra ekonomiska åtstramningar som ska driva ned den franska budgetunderskottet till tre procent, vilket är den högsta tillåtna gränsen för EMU-länderna.


För stort underskott till 2007
Efter att ha räknat på fransmännens kalkyler, varnar EU-kommissionen för att det ändå är stor risk att Frankrikes budgetunderskott kommer att fortsätta att vara för högt kanske ända fram till 2007.


Det skulle betyda att Frankrike kommer att bryta mot stabilitetspaktens, EMU:s regler, i hela sex år.


Enligt reglerna får euroländerna bryta mot reglerna i högst tre år. Därefter startar sanktioner, ett bestraffningssystem i flera steg.


Det var det systemet som sattes ur spel i november, när EU:s finansministrar avstod från att bötfälla Frankrike och Tyskland för att ha brutit mot reglerna i just tre år.


Prövas av EG-domstolen
Nu har EU-kommissionen avgjort att EG-domstolen ska pröva om finansministrarna bröt mot EU:s fördrag när de lät de båda stormakterna slippa undan.


Även om EG-domstolen anser att det var fel är det få som hittills trott att Tyskland och Frankrike verkligen kommer att straffas.


Det är kanske en uppfattning som kommer att ändras efter EU-kommissionens varningar om nya brott mot EMU-reglerna.


Om Frankrike verkligen kommer ett bryta mot stabilitetspaktens regler i sex år, kommer antingen frågan om bestraffning att omprövas eller så kommer stabilitetspaktens stränga regler att ändras, vilket är troligare.Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se