Bodström vill ha bättre vittnesskydd

Sverige vill förbättra skyddet för brottsoffer och vittnen. Bland annat kan brottsoffer och vittnen komma att erbjudas skydd i andra nordiska länder för att undkomma grov och organiserad brottslighet i Sverige. Ett nationellt program om personsäkerhet ska inrättas där hotade vittnen och brottsoffer också ska kunna ersättas ekonomiskt.

– Det finns inga skäl att tro att det här är ett problem som kommer att minska. Vi har, inte minst mot bakgrund av internationella erfarenheter, skäl att tro att det snarare ökar, säger rikspolischefen Sten Heckscher.


– Skydd för en person kan ju nedföra skydd för en hel familj till exempel och det är ju en av komplikationerna här att man måste lyfta upp inte bara en människa utan hela familjer ur deras tidigare tillvaro. Man ska komma ihåg att det inte är en dans på rosor att vara med i ett sådant här program. Det är en utomordentligt stor påfrestning, säger han.


Och stora kostnader?


– Ja, kostnaden för en person under ett år i ett akut skede kan ligga mellan 150 000 och 200 000 kronor, sedan är det ju bara att multiplicera med antalet skyddade personer, säger Sten Heckscher.


Regionala skillnader
Det senaste året har ett 70-tal personer omfattats av vittnesskydd i Sverige.


Problemet är att, medan Malmöregionen har ett väl fungerande skydd för hotade brottsoffer och vittnen, så är det betydligt sämre ställt i andra delar av landet.


Både brottsoffer, vittnen och poliser ska kunna omfattas av skydd men också deras hotade anhöriga. Dessutom ska brottsoffer och vittnen kunna kompenseras ekonomiskt.


Lika för alla ska gälla
För att göra detta lika över hela landet vill justitieminister Thomas Bodström skapa ett nationellt program för personsäkerhet.


– Var i landet man bor ska inte avgöra vilket skydd man får, säger han.


Vad är svagheterna idag?


– Att det inte finns ett nationellt skydd. Vi ska också utveckla det internationella arbetet så att man till exempel ska kunna få skydd i andra nordiska länder där det behövs.


– Det kan, under i alla fall en kortare period, vara bättre att vistas i ett annat nordiskt land. Då är det viktigt att vi snabbt kan se till att det fungerar utan praktiska hinder. Jag är övertygad om att mina kollegor är av samma uppfattning, säger Bodström.


Vilka kommer att ha rätt till att få skydd av staten?


– Det är personer som genom sitt vittnesmål kan bidra till att man kan fälla personer som gjort sig skyldiga till grov brottslighet.


Vem avgör om de har rätt till det?


– Ytterst är det polisen som gör det, säger justitieminister Thomas Bodström.


Christer Larsson
christer.larsson@sr.se