Utveckla metoder för snabbare upptäckt

Konferensen mot folkmord i Stockholm avslutades på onsdagen. De över tusen delegaterna enades om att utveckla metoderna för att snabbare upptäcka hot om folkmord, massmord och etnisk rensning och för att skydda människor som riskerar att bli offer.

FN-chefen Kofi Annans förslag att inrätta en särskild kommitté och tillsätta en särskild rapportör inom FN, som ska analysera rapporter och varningar om folkmord under uppsegling, ska granskas närmare.


Folkmordskonferensens delegater enades också om att den ska se till att förövare ställs inför rätta, men det står inget om en den Internationella Brottmålsdomstolen, som platsen för rättsskipning.


USA motsätter sig denna domstol rädd för att den kan användas för politiska ändamål.