Östros kritisk till etnisk kvotering

Juristutbildningen vid Uppsala Universitet har reserverat tio procent av utbildningsplatserna för studenter vars bägge föräldrar är utlandsfödda. Nu hotar stämning mot universitetet från elever som inte kommit in på juristlinjen. Universiteten får inte göra någon etnisk särbehandling enligt utbildningsminister Tomas Östros.

–Det här är inte en metod som jag bedömer har stöd i lagstiftningen. Det konkreta fallet ska nu testas, det får jag inte uttala mig om. Men generellt sett har vi inget stöd för att använda etnisk bakgrund som urval till högre utbildning.


Hotar med stämning
Vid den juridiska utbildningen på Uppsala Universitet har tio procent av de 300 utbildningsplatserna reserverats för studenter där båda föräldrarna är födda utomlands.


Två studenter med svenska föräldrar som inte kom in har känt sej diskriminierade och hotar att stämma universitetet genom sitt ombud Gunnar Strömmer på Centrum för rättvisa.


Vill öka etnisk blandning
Högskoleförordningen från förra året ger en möjlighet att bestämma om ett alternativt urval om tio procent av utbildningsplatserna. Syftet är att öka den sociala och etniska blandningen.


Men enligt utbildningsminister Tomas Östros får det inte ske en etnisk kvotering. Det handlar istället om att på flera andra sätt söka få elever att välja universitetsstudier, säger utbildningsministern:


–Det viktigaste är att man ska vara engagerad i att rekrytera nya studenter genom att finnas ute i delar av stan där det finns många av annan social eller etnisk bakgrund än den traditionella. Att finnas ute i gymnasieskolor och att stimulera ungdomar till att tänka sig högre utbildning. Det har varit framgångsrikt, men vi har inte för avsikt att tillåta etnisk kvotering in i svenska högskolan.


Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se