Amerikanske ambassadören utfrågad om kubasvensken

Den amerikanske ambassadören Pierre Richard Prosper fick på onsdagen frågor om den svenske fången på Guantanamobasen på Kuba, Mehdi Gezali. Han gav samma svar som han tidigare har gett den svenska regeringen. Gezali samarbetar inte med de amerikanska myndigheterna och kommer därför att bli kvar på Kuba.

Pierre Richard Prosper förklarade att eftersom Gezali inte svarar på frågor anser inte amerikanerna att de kan avgöra hur farlig han är.


De har delat upp fångarna i tre kategorier. De farligaste ska rannsakas av USA för sina gärningar, de lite mindre farliga kan rannsakas eller övervakas i sina hemländer och den tredje gruppen kan släppas fria utan villkor.


Fortsätter söka lösning
USA vill att Gezali ska svara på frågor om vad han gjort i Afghanistan och hur han kom dit. Annars kan han inte släppas, säger Prosper.


Ambasadör Prosper har träffat utrikesminister Laila Freivalds och diskuterat den svenske fången på Kuba. Vi är överens om att fortsätta söka en lösning, säger han.


Ola Henriksson
ola.henriksson@sr.se