Rekordlåg ränta i Norge

Den norska styrräntan är nu på en historiskt låg nivå. Den norska centralbanken, Norges Bank, sänkte idag styrräntan med 0,25 procentenheter till 2 procent.

Norges Bank har sänkt räntan sammanlagt nio gånger sedan
december 2002 då den låg på 7,0 procent. Räntan ligger nu på
samma nivå som den europeiska centralbankens styrränta.
Centralbanken flaggade även för att ytterligare sänkningar kan
bli aktuella. ”Det är Norges Banks bedömning att med en folioränta på 2 procent är det mer sannolikt att inflationen på två års sikt blir lägre än 2,5 procent än att den blir högre,” skriver
banken i ett pressmeddelande.