P O Edin: Förmögenhetsskatten försämrar tillväxten

Två av näringslivets främsta företrädare, Claes Dahlbäck, ordförande i Wallenbergsfärens maktbolag Investor och Sören Gyll, ordförande i Svenskt Näringsliv, betalar ingen förmögenhetsskatt trots att de har mångmiljoninkomster. De har investerat i skogs- och åkermark, som enligt dagens regler saknar förmögenhetsvärde. Förre LO-ekonomen och skatteutredaren P O Edin är inte förvånad över att skogs- och jordbruk är populära bland högavlönade direktörer.

–Det är ingen slump. Det där började för ungefär 20 år sedan. Då var det inte så många typer av tillgångar som var undantagna förmögenhetsskatten. Jordbruksfastigheter var en av de allra första som var undantagna och plötsligt blev det en väldig efterfrågan på slott och herresäten på grund av detta, säger P O Edin.


– I dag har vi en överefterfrågan O-listade aktier till exempel därför att de är undantagna. Det här skapar skevhet i ekonomin. Inte bara att det blir en orättvis skatt, den skapar dåliga beslut i svensk ekonomi och försämrar tillväxten, säger han.


Har du någon uppfattning om hur länge förmögenhetsskatten kommer vara kvar i sin nuvarande form?


– Jag är ganska övertygad om att den inte kommer överleva särskilt många år i sin nuvarande form. Det måste finnas en majoritet i riksdagen för att ta hela det paket som blir för att göra det här på ett rimligt sätt. Antingen kan man göra om skatten så att det blir en bra skatt och då måste man ta med alla typer av förmögenheter. Gör man inte det måste man gå den andra vägen, nämligen att avskaffa den.


Tror du att ett sånt läge håller på att växa fram just nu? Exempelvis vänsterpartiet vill ju att man ska göra något åt förmögenhetsskatten.


– Ja, det är ju fler och fler som inser hur absurd den är. Därmed skapas naturligtvis bättre förutsättningar för det. Det kan ju också komma som ett utslag av en del i en uppgörelse i de tillväxtsamtal som förs, säger förre skatteutredaren P O Edin.


Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se