Alternativplan kan ge fred i Mellanöstern

Den svenska regeringen tog på torsdagen emot två representanter för den inofficiella planen för fred mellan palestinier och israeler. Enligt utrikesminister Laila Freivalds visar det så kallade Geneveinitiativet att det trots allt är möjligt att hitta en lösning som båda sidor kan acceptera.

Två av Geneveinitiativets arkitekter, den tidigare palestinske informations- och kulturministern Yasser Abed Rabbo och det israeliska parlamentet Knessets tidigare talman Avraham Burg, söker enträget stöd för sin alternativplan för fred i Mellanöstern, trots att allting på hemmaplan egentligen går i motsatt riktning.


Geneveplanen har ingen officiell förankring. Den är skapad av palestinska och israeliska politiska duvor, som ett närmast privat fredsprojekt.


Växande stöd
Jämfört med det havererade Osloavtalet och den så kallade färdplanen är detta en detaljrik skiss till en slutlig tvåstatslösning.


Den hånas av hårdföra palestiner och av Sharons regering, men den får ett växande stöd på hemmaplan och internationellt, nu senast från Sverige och utrikesminister Laila Frevalds:


– Det är det som är det värdefulla, för det ger människor en insikt om att det faktiskt är möjligt att hitta en lösning som båda sidor kan acceptera.


Viktigt med snabb fredsprocess
Geneveinitiativet, som alltså presenterades för den svenska regeringen på torsdagen, står inte i motsats till den mer officiella fredsprocess som går under namnet ”färdplanen” och som backas upp av FN, USA och EU.


– En färdplan, eller en vägkarta hjälper dig att navigera, säger israelen Avraham Burg.


– Man navigerar och navigerar och var hamnar man? Jo, i Geneve!


Bara de två senaste dagarnas våld visar hur bråttom det är att få igång fredsprocessen igen, sa palestiniern Yasser Abed Rabbo:


– Ett 25-tal döda på två dagar...detta blodbad måste stoppas.


Bengt Therner
bengt.therner@sr.se