Slopad skatt på kärnkraft får politiskt stöd

Vänsterpartiets ledamot i förhandlingarna om hur den svenska kärnkraften ska avvecklas, Lennart Beijer, vill slopa den särskilda skatten på kärnkraft. Det är något som kärnkraftproducenterna har krävt länge och Lennart Beijer ger dem rätt.

– Eftersom vi nu har satt igång den här processen, så är det självklart att vi måste vara beredda att ge med oss på effektskatten. Fördelarna är att få en plan för den fortsatta utfasningen av kärnkraft men också att få till gemensamma åtgärder för eleffektivisering, att få kraftindustrin att föra över resurser mer till ny miljövänlig elproduktion.    


Det här är första kortet på bordet från politikerhåll i de kommande förhandlingarna om en plan för att stänga den svenska kärnkraften.


Socialdemokraterna, vänsterpartiet och centern, som samarbetar i energipolitiken, vill sluta ett avtal med kärnkraftproducenterna om hur mycket mer el som går att få ur de reaktorer Sverige har. Sen ska företagen själva sköta avvecklingen.


Företagen får rätt
Företagen är beredda att diskutera och kräver just slopad effektskatt.


Skatten har införts och sedan höjts för att minska användningen av kärnkraftel, med stöd bland annat från vänsterpartiet. Men nu är det ett nytt läge, tycker Lennart Beijer:


– Smutsig dansk eller tysk kolkraft kan bli billigare än den svenska kärnkraftselen, tack vare att vi lagt på speciella skatter på den. Då blir det ett väldigt dåligt system som inte drar åt det hållet vi vill.


Enligt Beijer kommer det att behövas en större satsning på naturgas i framtiden med utsläpp av koldioxid som följd, vilket i sin tur kräver nya riksdagsbeslut om svenska klimatmål. 


Inger Arenander
inger.arenander@sr.se