Läkarbrist trots fler utbildningsplatser

Trots att antalet utbildningsplatser på läkarlinjen utökades kraftig 2001 utbildas i Sverige ändå inte så många läkare som behövs. Landstingen löser bristen genom att rekrytera läkare utomlands. Alla tror dock inte på den lösningen.

Torbjörn Midunger, chef för samverkansnämnden för de fyra nordligaste landstingen, vill ha fler platser i den svenska utbildningen.


– Vi skulle behöva öka läkarutbildningen ytterligare med ett par hundra studenter per år. Vi kan inte förlita oss på att vi får en ström hit med utländska läkare. Det kan lika gärna vara så att strömmen vänder om fem eller tio år och vi istället exporterar läkare till andra länder, säger Torbjörn Midunger.


Behovet är större
2001 utökades antalet utbildningsplatser på läkarlinjen från 800 till 1 000. Arbetsgivaren Landstingsförbundet, anser att det finns ett behov av 1 400 nya läkare varje år för att klara stora pensionsavgångar framöver.


Facket, Läkarförbundet, är positiv till arbetskraftsinvandring. Förra året hade över hälften av de läkare som fick svensk legitimation en utbildning från ett annat land, exempelvis Danmark, Tyskland, Polen eller Grekland.


På Ersboda vårdcentral i Umeå har man haft svårt att få läkare att stanna. Nino Bracin som är läkare där kommer själv från forna Jugoslavien. Han tror inte att läkare från andra länder är en långsiktigt lösning.


– Jag har ingenting emot kollegor som kommer från utlandet. De är mycket duktiga men jag tycker ändå att det är en kortsiktig lösning. Jag är rädd att patienterna inte får kontinuitet i sin behandling, säger Nino Bracin.


”Naturligt med statliga garantier”
Torbjörn Midunger, chef för samverkansnämnden för de fyra nordligaste landstingen, anser att staten ska ta större ansvar för läkarbristen.


– Det vore logiskt och naturligt att staten garanterar landstingen och sjukvårdshuvudmännen att man utbildar tillräckligt många läkare som svarar mot våra behov. Så är det inte idag, säger han.


Utbildningsminister Thomas Östros som ansvarar för dimensioneringen av läkarutbildning håller med om att det är brist på läkare men han tror på en rörlig arbetsmarknad.


– Det är naturligt med en gemensam arbetsmarknad men naturligtvis fortsätter vi att resonera med Landstingsförbundet om vilka framtida behov som finns och vilka utbyggnader som kommer att krävas i framtiden, säger Thomas Östros.


Agneta Johansson
agneta.johansson@sr.se